Zakończono realizacje inwestycji

Gmina Cielądz 15.12.2022r. zakończyła realizacje inwestycji "Wykonanie mikroinstalacji PV o mocy 14,7 kWp dla produkcji energii odnawialnej na potrzeby budynku UG Cielądz".

W ramach przedsięwzięcia zakupiono i zamontowano 37 sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 14,8 kWp na dachu budynku Urzędu Gminy w Cielądzu. Energia elektryczna produkowana przez panele przeznaczona jest  do bieżącego zapotrzebowania energetycznego budynku.

Zdjęcia zrealizowanej inwestycji

 • Fotowoltaika na dachu budynku Urzędu Gminy w Cielądzu
  Fotowoltaika na dachu budynku urzędu Gminy w Cielądzu
 • Widok na budynek Urzędu Gminy w Cielądzu z instalacją fotowoltaiczną
  Widok na budynek Urzędu Gminy w Cielądzu z instalacją fotowoltaiczną
 • Widok zamontowanych paneli fotowoltaicznych na dachu budynku
  Widok zamontowanych paneli fotowoltaicznych na dachu budynku

Tablica

 • Tablica informacyjna o zrealizowanej inwestycji z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Łodzi
  Tablica informacyjna

Wykonanie mikroinstalacji PV o mocy 14,7 kWp dla produkcji energii odnawialnej na potrzeby budynku UG Cielądz

 • Gmina Cielądz pozyskała dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na...
  Gmina Cielądz pozyskała dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania: Wykonanie mikroinstalacji PV o mocy 14,7 kWp dla produkcji energii odnawialnej na potrzeby budynku UG Cielądz.
  Umowa została zawarta w formie dotacji w dniu 13.05.2022r. na kwotę 66.150,00 zł, co stanowi 80% wartości kosztu całkowitego zadania. Pozostała kwota stanowi wkład własny z budżetu Gminy Cielądz.
  Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji do 15.12.2022r.
  Inwestycja obejmować będzie: Dostawę i montaż urządzeń instalacji PV