Stanowisko ds. ewidencji ludności, spraw ochrony przeciwpożarowej i obsługi wyborów

W zakresie ewidencji ludności i i obsługi wyborów:

 1. prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie odpowiednich zaświadczeń w tym zakresie,
 2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
 3. prowadzenie spisów ludności,
 4. prowadzenie rejestrów wyborców,
 5. realizacja innych zadań przypisanych Gminie, a wynikających z Kodeksu Wyborczego,
 6. sprawdzanie i nadzór nad listami wyborczymi w sprawach wyborów i referendów,
 7. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów stwierdzających tożsamość,
 8. wydawanie zezwoleń na zgromadzenia i imprezy publiczne,
 9. udzielanie i cofanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych oraz prowadzenie nadzoru nad ich realizacją
 10. dokumentacji związanej z przeprowadzaniem zbiórek publicznych,

W zakresie spraw ochrony przeciwpożarowej w szczególności należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z działalnością OSP na terenie Gminy,
 2. nadzór merytoryczny nad realizacją wydatków OSP,
 3. bieżąca współpraca z jednostkami OSP w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i funkcjonowania jednostek OSP na terenie Gminy