Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Stanowisko ds. ewidencji ludności, spraw ochrony przeciwpożarowej i obsługi wyborów

W zakresie ewidencji ludności i i obsługi wyborów:

1)       prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie odpowiednich zaświadczeń w tym zakresie,
2)       wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
3)       prowadzenie spisów ludności,
4)       prowadzenie rejestrów wyborców,
5)       realizacja innych zadań przypisanych Gminie, a wynikających z Kodeksu Wyborczego,
6)       sprawdzanie i nadzór nad listami wyborczymi w sprawach wyborów i referendów,
7)       prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów stwierdzających tożsamość,
8)        wydawanie zezwoleń na zgromadzenia i imprezy publiczne,
9)        udzielanie i cofanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych oraz prowadzenie nadzoru nad ich realizacją
10)      dokumentacji związanej z przeprowadzaniem zbiórek publicznych,

W zakresie spraw ochrony przeciwpożarowej w szczególności należy:
1)      prowadzenie spraw związanych z działalnością OSP na terenie Gminy,
2)       nadzór merytoryczny nad realizacją wydatków OSP,
3)    bieżąca współpraca z jednostkami OSP w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i funkcjonowania jednostek OSP na terenie Gminy

 

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120