• Posiłek w domu i w szkole

Dofinansowanie "Posiłek w szkole i w domu" dla Szkoły Podstawowej w Cielądzu

Gmina Cielądz otrzymała dotację z programu „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczoną na ulepszenie warunków w Szkole Podstawowej w Cielądzu, zwłaszcza w zakresie doposażenia i podniesienia standardu stołówki szkolnej. Wartość zadania 100.000,00 złotych. Dzięki pozyskanym środkom możliwe stało się wprowadzenie dwa razy w tygodniu drugiego dania. Jest to inicjatywa, która nie tylko wspiera zdrową dietę, ale także promuje zdrowe nawyki żywieniowe wśród młodego pokolenia.


Działania podejmowane przez Gminę Cielądz w ramach programu mają bezpośredni wpływ nie tylko na jakość posiłków, ale również na atmosferę w szkole. Dzieci, korzystając z ulepszonych warunków w stołówce, mają szansę doświadczyć bardziej satysfakcjonującego środowiska edukacyjnego, co może pozytywnie wpłynąć na ich zdolność koncentracji i ogólną wydajność szkolną.


Działania te ukierunkowane na poprawę standardu stołówki szkolnej stanowią jednocześnie inwestycję w zdrowie i dobre samopoczucie uczniów, przyczyniając się do kształtowania odpowiednich nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat. Inicjatywa ta pokazuje zaangażowanie Gminy Cielądz w zapewnienie optymalnych warunków rozwoju dzieci, zarówno pod względem edukacyjnym, jak i zdrowotnym.