Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych

 W zakresie zamówień publicznych :
1)    koordynacja i prowadzenie spraw wynikających z ustawy - prawo zamówień publicznych,
2)    wykonywania czynności określonych w regulaminie zamówień publicznych do kwoty stanowiącej równowartość 30 00 euro,
3)    wykonywanie ustawowych obowiązków wobec Urzędu Zamówień Publicznych,
4)    przygotowywanie i przeprowadzanie oraz dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego


 W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:
1)    przygotowywanie wniosków o dotacje finansowe, współpraca z jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami w zakresie         pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania środków pomocowych.
2)    pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i innych źródeł,


 W zakresie gospodarki pojazdami służbowymi:
1)    prowadzenie bieżącej ewidencji kart pojazdów i rozliczeń zużytego paliwa,
2)    czuwanie na bieżącą eksploatacją pojazdów służbowych.

 

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120