Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Projekt Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Gmina Cielądz otrzymała wsparcie na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR .

Otrzymane środki pozwolą przekazać: 1 komputer stacjonarny oraz 39 laptopów dla uczniów zamieszkujących miejscowość w której funkcjonował niegdyś PPGR, a których to członek w linii prostej pracował w PPGR.

Celem ogłoszonego pod koniec zeszłego roku programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego do nauki zdalnej.

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

1 czerwca 2022 r. w Gminnym Domu Kultury w Cielądzu miało miejsce uroczyste wręczenie z rąk Wójta Gminy Cielądz Pawła Królaka sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Na spotkanie zaproszono dzieci i rodziców otrzymujących wsparcie. Gmina Cielądz zakupiła w ramach realizowanego grantu sprzęt komputerowy dla 40 uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR.

Celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

Gmina jest zobowiązana do utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu. Za zakończenie projektu rozumie się zaakceptowanie przez Operatora końcowego rozliczenia projektu grantowego. W związku z powyższym Gmina opracowała procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu. Monitoring obejmie wszystkie osoby, które odebrały sprzęt.

Zakup komputerów zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120