Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE CIELĄDZ – ETAP II

„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Zadanie 1. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Cielądz oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mroczkowice i Sierzchowy.

Zadanie 2. Przebudowa trzech przepompowni i przebudowa kolektora tłocznego w miejscowości Cielądz.

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120