Dostępna Gmina Cielądz

Gmina Cielądz realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępna Gmina Cielądz”

finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Cielądz dla osób ze szczególnymi potrzebami, tj. osób z problemami wzroku, słuchu, poznawczymi oraz z ograniczeniami w poruszaniu się. 

Wartość grantu: 99.955,00 PLN

 

  • autor: Wioleta Strulak

Plakat

  • Plakat opisujący założenia grantu Dostępna Gmina Cielądz