Wykaz aktualności

Sekretarz: Sylwester Krawczyk
email: sekretarz@cieladz.pl

Skarbnik: Gabriela Milczarska
email: skarbnik@cieladz.pl

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Grażyna Michniewska
email: gops@cieladz.pl

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół: Agnieszka Zielińska
email: gzeas@cieladz.pl

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Bogusława Kobacka
email: usc@cieladz.pl

Dofinansowania i Projekty

Kultura

W niniejszej sekcji znajdą Państwo informacje i odnośniki dotyczące działających na terenie Gminy Cielądz stowarzyszeń, fundacji i innych orgranizacji kulturalnych, ludowych, sportowych itp a także wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Gminę Cielądz