Wykaz aktualności

  • 7-112

Sekretarz: Sylwester Krawczyk
email: sekretarz@cieladz.pl

Skarbnik: Gabriela Milczarska
email: skarbnik@cieladz.pl

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Grażyna Michniewska
email: gops@cieladz.pl

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół: Agnieszka Zielińska
email: gzeas@cieladz.pl

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Bogusława Kobacka
email: usc@cieladz.pl

Gmina Cielądz - Zawsze po drodze

Gmina Cielądz położona jest na terenie województwa łódzkiego w powiecie rawskim. Przebiega przez nią droga wojewódzka nr 707. Graniczy z województwem mazowieckim. Posiada na swoim terenie lasy, łąki, pola uprawne oraz stawy z możliwością rozwoju turystycznego i inwestycyjnego. Dzięki temu zapewnia obecnym i przyszłym mieszkańcom atrakcyjne i przyjazne miejsce do życia i wypoczynku. Gmina dzięki pozyskiwanym funduszom zewnętrznym modernizuje i buduje drogi gminne, termomodernizuje i rozbudowuje budynki użyteczności publicznej takie jak szkoły i ośrodki zdrowia. Modernizuje wodociągi, inwestuje w źródła energii odnawialnej oraz w infrastrukturę sportową.

Kultura

W niniejszej sekcji znajdą Państwo informacje i odnośniki dotyczące działających na terenie Gminy Cielądz stowarzyszeń, fundacji i innych orgranizacji kulturalnych, ludowych, sportowych itp a także wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Gminę Cielądz