Sołtys i Rada Sołecka

Sołectwo Grabice

Wsie wchodzące w skład sołectwa: Grabice

Sołtys: Adam Michalak

Rada Sołecka:

  • Przemysław Jędrzejczak - Członek Rady Sołeckiej
  • Łukasz Jędrzejczak - Członek Rady Sołeckiej
  • Dorota Winiarska - Członek Rady Sołeckiej
  • Marek Wojciechowski - Członek Rady Sołeckiej