Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Zebranie wiejskie sołectwa Grabice w dniu 10 listopada 2015 r.

ZAPROSZENIE
Sołtys i Rada Sołecka wsi Grabice 

zapraszają mieszkańców sołectwa Grabice
na zebranie wiejskie,
które odbędzie się 10 listopada (wtorek) 2015 r. o godzinie 18:00
w budynku po byłej szkole podstawowej w Grabicach.

W zebraniu udział weźmie Wójt Gminy Cielądz.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Wskazanie i wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Informacja w sprawie nowego wyposażenia budynku.
  5. Wypracowanie i przyjęcie regulaminu korzystania z budynku po byłej szkole podstawowej, pełniącego rolę wiejskiej świetlicy środowiskowej - wystosowanie wniosku do Wójta Gminy Cielądz o jego ustanowienie.
  6. Wybór gospodarza budynku po byłej szkole podstawowej.
  7. Omówienie spraw związanych z remontem budynku pełniącego rolę świetlicy wiejskiej oraz uporządkowaniem przylegającego do niego terenu.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Podjęcie uchwał.
  10. Zamknięcie zebrania.

Jednocześnie zawiadamia się, że w przypadku, gdy w/w termin zebrania nie uzyska quorum, to drugi termin ustala się na ten sam dzień na godzinę 18:30.

 

Grabice, dnia 02.11.2015 r.

Dokumenty z Zebrania Wiejskiego z dnia 10 listopada 2015 r.

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120