Komunikat Sołtysa i Rady Sołeckiej w sprawie udrożnienia przepustów drogowych.

Sołtys i Rada Sołecka zwróciła się z prośbą do Starosty Rawskiego o udrożnienie przepustów drogowych znajdujących się na terenie wsi Grabice oraz o usunięcie z poboczy nagromadzonej ziemi.

  • data: 2016-03-03