Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

ZAPROSZENIE
Sołtys i Rada Sołecka wsi Grabice 

zapraszają mieszkańców Grabic
na zebranie wiejskie,
które odbędzie się 6 września (wtorek) 2016 r. o godzinie 19:00
w budynku po byłej szkole podstawowej w Grabicach.

W zebraniu udział weźmie Wójt Gminy Cielądz.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wskazanie i wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
 4. Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017.
 5. Informacja w sprawie kontynuowania prac związanych z porządkowaniem i zagospodarowaniem otoczenia budynku byłej szkoły oraz jego remontu.
 6. Informacja w sprawie udostępniania budynku po byłej szkole.
 7. Wolne wnioski i zapytania, sprawy rożne.
 8. Podjęcie uchwał.
 9. Zamknięcie zebrania.

Jednocześnie zawiadamia się, że w przypadku, gdy w/w termin zebrania nie uzyska kworum, to drugi termin ustala się na ten sam dzień na godzinę 19:30.

PONADTO INFORMUJEMY

 1. Ponownie ogłasza się nabór chętnych na funkcję gospodarza budynku po byłej szkole podstawowej. Kandydat musi być osobą pełnoletnią zamieszkałą na terenie wsi Grabice. Kandydatury należy zgłaszać do Sołtysa.
 2. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszej miejscowości http://grabice.cieladz.pl . Znajdą tam Państwo bieżące informacje na temat naszej miejscowości.

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120