Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE CIELĄDZ – ETAP II

„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Zadanie 1. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Cielądz oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mroczkowice i Sierzchowy.

Zadanie 2. Przebudowa trzech przepompowni i przebudowa kolektora tłocznego w miejscowości Cielądz.

Gmina Cielądz 28 czerwca 2022r. podpisała umowę  na realizacje inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mroczkowice i Sierzchowy

Zadanie realizowane będzie w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) projekt pn.:

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE CIELĄDZ – ETAP II

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Celem operacji jest ulepszenie systemu zaopatrywania w wodę bieżącą mieszkańców Gminy oraz poprawa efektywności oczyszczania ścieków.

Termin zakończenia realizacji w/w inwestycji zaplanowano do końca czerwca 2023r.

  • Podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej Sierzchowy i...
    Podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej Sierzchowy i Mroczkowice

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120