Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

ZAPROSZENIE
Sołtys i Rada Sołecka wsi Grabice 

zapraszają mieszkańców Grabic
na zebranie wiejskie,
które odbędzie się 8 marca (środa) 2017 r. o godzinie 20:00
w budynku po byłej szkole podstawowej w Grabicach.

 

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Wskazanie i wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Grabice przez wygrodzenie terenu użyteczności publicznej”.
  5. Wolne wnioski i zapytania, sprawy rożne.
  6. Zamknięcie zebrania.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że w przypadku, gdy w/w termin zebrania nie uzyska kworum, to drugi termin ustala się na ten sam dzień na godzinę 20:30.

PONADTO INFORMUJEMY

  1. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszej miejscowości http://grabice.cieladz.pl . Znajdą tam Państwo bieżące informacje na temat naszej miejscowości.

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120