ZAPROSZENIE
Sołtys i Rada Sołecka wsi Grabice 

zapraszają mieszkańców Grabic
na zebranie wiejskie,
które odbędzie się 17 czerwca (niedziela) 2018 r. o godzinie 15:00
w budynku po byłej szkole podstawowej w Grabicach.

 

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Wskazanie i wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Informacja w sprawie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018.
  5. Podjęcie uchwał.
  6. Wolne wnioski i zapytania, sprawy rożne.
  7. Zamknięcie zebrania.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że w przypadku, gdy w/w termin zebrania nie uzyska kworum, to drugi termin ustala się na ten sam dzień na godzinę 15:30.

 

PONADTO INFORMUJEMY

  1. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszej miejscowości http://grabice.cieladz.pl . Znajdą tam Państwo bieżące informacje na temat naszej miejscowości.

 

Grabice, dnia 10.06.2018 r.