ZAPROSZENIE
Sołtys i Rada Sołecka wsi Grabice 

zapraszają mieszkańców Grabic
na zebranie wiejskie,
które odbędzie się 23 września (niedziela) 2018 r. o godzinie 15:00
w budynku po byłej szkole podstawowej w Grabicach.

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wskazanie i wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
 4. Informacja w sprawie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018.
 5. Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwał.
 7. Wolne wnioski i zapytania, sprawy rożne.
 8. Zamknięcie zebrania.

Jednocześnie zawiadamia się, że w przypadku, gdy w/w termin zebrania nie uzyska kworum, to drugi termin ustala się na ten sam dzień na godzinę 15:30.

 

PONADTO INFORMUJEMY

 1. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszej miejscowości http://grabice.cieladz.pl . Znajdą tam Państwo bieżące informacje na temat naszej miejscowości.

 

 

Grabice, dnia 16.09.2018 r.

Zakres wykonanych prac.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -