• Informacja o dotacji na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu

Dofinansowanie na usuwanie azbestu

Gmina Cielądz, podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2018 wspierała swoich mieszkańców w zakresie usuwania ze swoich posesji wyrobów zawierających azbest.
Ze wsparcia skorzystało  55 gospodarstw domowych. W ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pozyskano dotację w wysokości 52 034 zł. stanowiącej do 90,00 % wartości całkowitej zadania. Pozostałe
10%  to środki budżetu Gminy.

Dzięki realizacji gminnego programu usuwania wyrobów azbestowych, na naszych dachach ilość azbestu zmniejszyła się o ok.160 Mg ton w samym 2018 roku.

  • data: 2018-11-30