Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja


MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ODBIERANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

            Informujemy, że właściwym miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cielądz tj. zmieszanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01) oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (kod 19 12 12) jest instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych w Pukininie.


INFORMACJA O ODBIORZE ODPADÓW

            Wójt Gminy Cielądz informuje, że od 1 stycznia 2020 r. firmą odbierającą odpady z terenu Gminy Cielądz  jest firma „BUDMAX”  Grzegorz  Budek, Komorów 45C,  96-214 Cielądz.


WYKAZ PUNKTÓW ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

            Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się w miejscowości Ossowice, na działkach nr 88/3 i 88/4.

            PSZOK prowadzony jest przez Firmę „BUDMAX” Grzegorz Budek


WYKAZ PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUB ZAKŁADACH PRZETWARZANIA TAKICH ODPADÓW

            Folię, sznurek oraz opony, powstające w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów można oddawać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się w miejscowości Ossowice, na działkach nr 88/3 i 88/4.

            PSZOK prowadzony jest przez Firmę „BUDMAX” Grzegorz Budek.

            Koszty pokrywa wytwórca odpadu.


INFORMACJA DOTYCZĄCA PSZOK

            Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajduje się
w miejscowości Ossowice, na działkach nr 88/3 i 88/4. PSZOK prowadzony jest przez Firmę „BUDMAX” Grzegorz Budek, Komorów 45C, 96-214 Cielądz.

PSZOK przyjmuje odpady od mieszkańców w dniach:

  • poniedziałek w godzinach od 8.00- 15.00
  • środa w godzinach od 8.00- 15.00
  • piątek w godzinach od 8.00- 15.00
  • 1 sobota miesiąca- w godzinach od 8.00- 12.00

            Mieszkańcy Gminy Cielądz zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przekazywania do PSZOK następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) papieru;

2) metali;

3) tworzyw sztucznych;

4) szkła;

5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;

6) bioodpadów.:

7) przeterminowanych leków;

8) chemikaliów;

9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

10) zużytych baterii i akumulatorów;

11) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

12) zużytych opon (max do 120 cm);

13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

14) odpadów tekstyliów i odzieży,

15) popiół pochodzący z palenisk domowych\

16) odpadów niebezpiecznych

17) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120