Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022.
Na realizację Programu została przeznaczona kwota 150 mln zł.

Więcej informacji w Broszusze Informacyjnej do pobrania poniżej: