• Logo instytucji finansującej projekt

Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach

Gmina Cielądz realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej Gminy Cielądz, tj. Ośrodek Zdrowia w Sierzchowach. Celem bezpośrednim projektu jest: poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Gminie Cielądz.

Wśród celów szczegółowych największe znaczenie mają:

 1. Zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię budynku użyteczności publicznej (użytkową, końcową lub nieodnawialną energię pierwotną) w Gminie Cielądz.
 2. Obniżenie kosztów zużycia energii oraz paliw konwencjonalnych poprzez redukcję lub ograniczenie ich zużycia, co spowoduje wystąpienie ekonomicznych oszczędności w budżecie Gminy.
 3. Ograniczenie strat ciepła w wyniku przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji i zmniejszenie poziomu kosztów eksploatacyjnych w budynku użyteczności publicznej w Gminie Cielądz.
 4. Wykorzystanie i promowanie najbardziej wydajnych i proekologicznych technologii, urządzeń i instalacji grzewczych na terenie Gminy.
 5. Wzrost komfortu życia mieszkańców Gminy poprzez poprawę jakości powietrza i warunków do życia, co w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia degradacji środowiska i wpłynie na rozwój form aktywności społecznej.

Wartość całego zadania to: 593 844,00 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 211 212,98 zł.

Kompleksowa termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach

W ramach dofinansowania pod koniec 2021r. zakończono realizację przedmiotowej inwestycji w zakresie:

 1. Stropodach budynku - ocieplenie
 2. Ściany zewnętrzne - ocieplenie
 3. Wymiana okien piwnicy             
 4. Wymiana wrót
 5. Wymiana drzwi zewnętrznych
 6. Modernizacja systemu grzewczego
 7. Modernizacja instalacji c.w.u.
 8. Modernizacja instalacji oświetlenia wbudowanego
 9. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej
 10. Dokumentacja oraz niezbędne roboty towarzyszące
 11. Wykonanie nowej instalacji zimnej wody
 12. Przebudowa sanitariatów
 13. Rozbudowa gabinetu pediatrycznego

Termomodernizacja budynku

 • budynek z zewnątrz
  • autor: Wioleta Strulak
 • Winda dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy dobudowanym wiatrołapie będącym, poczekalnią