Tablica

  • Załącznik bez tytułu 00017

Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Cielądzu

Zadanie obejmuje budowę boiska do piłki nożnej 30 m x 62,5 m o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie dynamicznej; budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na podbudowie składającego się z boiska do gry z piłkę ręczną, siatkówkę i w koszykówkę, budowa bieżni o nawierzchni poliuretanowej oraz piaskownicy do zeskoku, wykonanie ogrodzenia terenu z montażem bram i furtek, wykonanie oświetlenia i monitoringu boisk. W ramach zadania planuje się także zagospodarowanie terenu wokół boisk oraz montaż pełnego osprzętu do każdego z boisk.

Projekt finansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja Trzecia - PGR

Promesa nr Edycja3PGR/2021/1409/PolskiLad

Dofinansowanie: 1.450.400,00 zł

  • autor: Wioleta Strulak