• Logo Wójewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Modernizacja systemu grzewczego oraz montaż instalacji PV o mocy 33,75 kWp na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sierzchowach

Modernizacja systemu grzewczego oraz montaż instalacji PV o mocy 33,75 kWp na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sierzchowach

Gmina Cielądz pozyskała dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania: Modernizacja systemu grzewczego oraz montaż instalacji PV o mocy 33,75 kWp na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sierzchowach.

Umowa została zawarta w formie dotacji w dniu 29.03.2022r. na kwotę 480 400,00 zł, co stanowi 80% wartości kosztu całkowitego Zadania. Pozostała kwota stanowi wkład własny z budżetu Gminy Cielądz.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 30.11.2022r.

Inwestycja obejmować będzie:

  1. Wykonanie instalacji PV, na która składa się montaż generatora fotowoltaicznego o mocy zainstalowanej 33,75 kWp produkującej energię elektryczną z energii odnawialnej
  2. Modernizacja systemu grzewczego, w ramach której wykonana zostanie nowa instalacja grzewcza, m.in.: montaż nowych grzejników, montaż nowego źródła ciepła.

 

www.wfosigw.lodz.pl

www.cieladz.pl

 

Po aneksowaniu umowy o dofinansowanie, realizacja inwestycji została wydłużona do 30.06.2023r.

 

 

 

Tablica informacyjna - pamiątkowa

  • Tablica informacyjna o zrealizowanym zadaniu
    Tablica zadania: Modernizacja systemu grzewczego oraz montaż instalacji PV o mocy 33,75 kWp na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sierzchowach.

Zakończenie realizacji zadania

20 czerwca 2023r. zakończono realizację inwestycji w ramach której zmodernizowano system grzewczy i zamontowano 5 sztuk pomp ciepła w systemie kaskadowym o łącznej mocy do 93 kW, wymieniono 25 szt. grzejników oraz przepłukano całą instalacje centralnego ogrzewania. Zamontowano także 83 sztuki paneli fotowoltaicznych na dachu budynku o łącznej mocy 34,03 kWp.

Łączny koszt zadania to 601.285,50 zł

476.256,00 zł to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

  • Budynek szkoły z instalacją fotowoltaiczną i pompami ciepła
  • Pompy ciepła w układzia kaskadowym z częścią paneli na dachu budynku
  • Panele fotowoltaiczne na drugiej części budynku szkoły